Interface.nl colofon

Interface is een uitgave van:

Interface Media bv
Atlantisplein 1 - 1093 NE Amsterdam
tel 020 675 5308 • fax 020 531 2019
info@interface.nl • www.interface.nl

Emailadressen:
Abonnementsadministratie: abo@Interface.nl
Redactie: info@Interface.nl
Adverteren: ads@k18.nl

Interface.nl beheer: Musicpublishers.nl

Hoofdredactieteam:
Erk Willemsen (algemeen), Jean-Louis Gayet (technisch)
Redacteur Interface en Interface Xtra: Peter Hoeks
Redacteur digitale publicaties: Vincent van der Horst

Eindredactie:
Eindredactie: Bouke Bijlsma (coordinatie), Peter Hoeks, Dimitri Hakke, Mirjam van Kerkwijk, Diana Korpershoek, Patrick Oxsener

Medewerkers:
Ernst Bonis, Marnix Bosman, Dennis Boxem, Alex Buurman, Jan Peter Eerenberg, Bart Groenlof, Sander van der Heide, Allard Krijger, Ruud Lekx, Wessel Oltheten, Kevin Pasman, Stefan Robbers, Eppo Schaap, Richard Veenstra, Ben van het Veld, Ivo Witteveen

Vormgeving:
Marcel Willemsen

Uitgever:
Erk Willemsen

Sales & Marketing:
Ronald Willemsen ronald@k18.nl

Advertentieacquisitie:
Ronald Willemsen, Ollie Schmitz, Erk Willemsen
ads@k18.nl, tel. 020 675 5308

Abonnementenadministratie:
Ellen van der Star
abo@Interface.nl

© 2020 Interface Media b.v.
ISSN: 1383-2255 Niets uit Interface Magazine of Interface.nl mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever. De artikelen afkomstig van auteurs geven hun persoonlijke opinie weer. Deze mening is niet noodzakelijkerwijs dezelfde als die van de redactie. Tevens aanvaarden de redactie, de uitgever en de auteurs geen verantwoordelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan door het overnemen en/of toepassen van ideeën die in dit blad worden gepresenteerd. De uitgever behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgaaf van redenen te weiger

Interface Media is een samenwerkingsverband van Keijser 18 Mediaproducties bv en Shiva DMA.
Interface.nl is een samenwerkingsverband van Interface Media bv en Musicpublishers.nl.

zoeken
abonneer op onze nieuwsbrief
zoeken