aanmelden
Workshop Orchestral Recording Techniques
Coen Thomas van Andre Rieu Studio over orkestopnames
Muzieknieuws 08-01-2019 10:42
Geluidstechnicus Coen Thomas, bekend van André Rieu Studios, legt op 31 januari tijdens een workshop uit hoe hij het geluid van de grote concerten vastlegt en hoe zijn methode verschilt van de klassieke opnametechnieken voor orkest.

(English version at the bottom)

Coen Thomas werkt al meer dan 15 jaar bij André Rieu Studios en heeft in die tijd een enorme ervaring opgebouwd in het opnemen van instrumenten, individueel en als een compleet orkest. Zijn manier van opnemen is anders dan de standaard orkestopnametechnieken en vertoont veel overlap met de bandopnametechnieken in de studio. Hij legt in een workshop uit hoe hij het resultaat dat hij wil bereiken realiseert door de verschillende manieren van werken te combineren. Daarnaast geeft hij ook inzicht in de verschillende manieren waarop hij producties mixt. Hij zal het verschil laten zien tussen een mix voor CD, voor live uitzending en voor cinema, en waar de nadruk moet liggen.

Certificering: Een aanwezigheidscertificaat is op aanvraag verkrijgbaar.

Aantal deelnemers: 25

Kosten: 165€ (lunch en verfrissingen inbegrepen)

Duur: Donderdag 31.01.2019 - van 11.00 tot 15.30 uur

Locatie: Amptec demoroom

Duifhuisweg 11, Industriezone “Het Dorpsveld”

B-3590 Diepenbeek Belgium

Hoe inschrijven: Neem contact op met education@amptec.be ter bevestiging.

Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangen de deelnemers een schriftelijke bevestiging. Indien u niet in staat bent de workshop bij te wonen, gelieve Amptec hiervan vóór aanvang van de workshop schriftelijk op de hoogte te stellen.

Indien de workshop om organisatorische redenen wordt afgelast, zal Amptec de deelnemers hiervan uiteraard tijdig op de hoogte brengen.

Amptec behoudt zich het recht voor om wijzigingen en aanvullingen aan te brengen in de workshop- en seminarprogramma's.

https://www.amptec.be

- English version -

Sound engineer Coen Thomas, known from André Rieu Studios, will tell us how he captures the sound of the large concerts and how his method is different from the classical recording techniques for orchestra.

Coen is working at André Rieu Studios for more than 15 years, and has built up a huge experience in recording instruments, individually and as an entire Orchestra. His way of recording is different from the standard orchestra recording techniques, and has a lot of overlap with band recording techniques in the studio. He will explain how he gets the result he wants combining the different ways of working. Next to this he will also give an insight in the different ways he mixes productions. He will show the difference between a Mix for CD, for live broadcast, and for cinema, and where the emphasis should be.

Certification: A certificate of attendance is available on request.

Number of participants: 25

Cost: 165€ (lunch and refreshments included)

Duration: Thursday 31.01.2019 from 11.00 till 15.30

Location: Amptec demoroom

Duifhuisweg 11, Industriezone “Het Dorpsveld”

B-3590 Diepenbeek Belgium

How to register: Contact education@amptec.be to confirm.

Upon receipt of the registration form, participants will be sent a written confirmation. If unable to attend, please inform Amptec in writing before the workshop begins.

In the event that the workshop is cancelled for organisational reasons, Amptec will of course inform participants in good time.

Amptec reserves the right to make alterations and additions to the workshop and seminar programs.

https://www.amptec.be

Waarom niet hier kijken vaginale beschwerden
extra coupon korting pillen-zonder-voorschrift.com