aanmelden
App Voorwaarden
Voorwaarden Interface app in de App Store
xtra 20-03-2014 13:29
Lees hieronder de leveringsvoorwaarden voor onze app en website

Voorwaarden en Condities voor de Interface App 

1. ALGEMEEN

1.1. Door het installeren van de Applicatie (zoals hieronder gedefinieerd), gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden (“app-voorwaarden”). Gelieve de voorwaarden aandachtig door te lezen alvorens over te gaan tot installatie en/of acceptatie.

2. DEFINITIES Onder "Applicatie" wordt verstaan de software beschikbaar gesteld door Interface om diensten aan te bieden met betrekking tot Interface, Interface's diensten en diensten van haar partners, voor gebruik op Apple iOS en eventuele upgrades die van tijd tot tijd plaatsvinden en alle andere software of documentatie die het gebruik van de Applicatie mogelijk maak.

3. GEGEVENSBESCHERMING Alle persoonlijke informatie die u overdraagt aan Interface bij het gebruik van de Applicatie zal door Interface worden gebruikt in overeenstemming met haar Privacybeleid dat hier kan worden gelezen.


4. INTERFACE.NL
Met de Applicatie hebt u toegang tot bepaalde functionaliteit op de Interface.nl website. Deze toegang valt onder de Algemene voorwaarden die van de website van Interface die u hier kunt lezen.

5. EIGENDOMSRECHTEN EN LICENTIE 5.1. Alle handelsmerken, auteursrechten, database-rechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de Applicatie, van welke aard dan ook, samen met de onderliggende softwarecode, zijn eigendom van Interface of van Interface-licentiegevers. 

6. GEBRUIKSVOORWAARDEN

6.1. U zult niet, noch derden namens u toestaan (i) kopieën van de Applicatie te maken en te verspreiden (ii) proberen de Applicatie te kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, reverse engineeren, decompileren, overdragen, uitwisselen of vertalen; of (iii) afgeleide producten van welke aard dan ook van de Applicatie maken.

6.3. U erkent dat de voorwaarden met uw eigen mobiele netwerk provider ('Mobiele provider') van toepassing blijven bij het gebruik van de Applicatie. De Mobiele provider kan u hierdoor kosten in rekening brengen voor toegang tot de netwerkverbindingen voor de duur van de verbinding tijdens gebruik van de Applicatie, of kosten van derde aanbieders die in voorkomend geval van toepassing kunnen zijn. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor dergelijke kosten die zich voordoen.

6.4. Als u niet verantwoordelijk bent voor het betalen van de rekening voor de mobiele telefoon of tablet waarmee de Applicatie wordt gebruikt, wordt u geacht toestemming te hebben van degene die verantwoordelijk is voor het betalen voor gebruik van de Applicatie.

7. BESCHIKBAARHEID

7.1. Deze Applicatie is beschikbaar voor handheld mobiele apparaten die gebruik maken van Apple iOS besturingsystemen. Interface zal redelijke inspanningen leveren om de toepassing te allen tijde beschikbaar te stellen. Maar u erkent dat de Applicatie via het internet en mobiele netwerken wordt geleverd en dat de kwaliteit en de beschikbaarheid van de Applicatie kan worden beïnvloed door factoren die buiten de redelijke controle zijn van Interface.
7.2. Interface, haar groep van bedrijven en onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor niet-beschikbaarheid van de Applicatie, of voor eventuele problemen of onmogelijkheid om inhoud te downloaden of te benaderen of enige andere storing in communicatiesystemen die kan leiden tot het niet beschikbaar zijn van de Applicatie.

7.3. Interface is niet verantwoordelijk voor enige ondersteuning of onderhoud van de Applicatie.


8. SYSTEEMVEREISTEN

8.1. Om de applicatie te gebruiken moet u beschikken over een compatibele mobiele telefoon of handheld-apparaat, internet toegang, en de noodzakelijke minimum specificaties ('Softwarevereisten') hebben.

8.2. De Softwarevereisten zijn als volgt: Apple iOS apparaten met minimaal iOS 6 of 7.

8.3. De versie van de Applicatiesoftware kan van tijd tot tijd worden opgewaardeerd om ondersteuning toe te voegen voor nieuwe functies en diensten.


9. BEEINDIGING

9.1. Interface kan gebruik van de Applicatie op elk moment beëindigen met een bericht van opzegging.

9.2. Bij beëindiging (a) worden de rechten en licenties, die in deze overeenkomst aan u zijn verleend, beëindigd; (b) moet u ieder gebruik van de Software staken;

10. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

10.1. In geen geval zal Interface aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, morele of gevolgschade of schade van welke aard ook die kan ontstaan door uw gebruik of toegang tot de Applicatie, met inbegrip van gederfde winst of dergelijke, al dan niet vanuit het oogpunt van de partijen, hetzij op basis van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins.

10.2. Interface is niet aansprakelijk voor enige schade of wijziging van uw apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, computer apparatuur, handheld-apparaat of mobiele telefoons, als gevolg van de installatie of het gebruik van de Applicatie.

10.3. Niets in deze App-voorwaarden zal Interface's aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel door nalatigheid of voor fraude of frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder het toepasselijk recht.

11. AANSPRAKELIJKSHEIDVERKLARING

Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, en voor het vermijden van twijfel, met uitzondering van artikel 2 van de Supply of Good and Service Act 1982, wijst Interface hierbij alle impliciete garanties met betrekking tot de Applicatie af. De Applicatie en de software worden geleverd "as is" en "zoals beschikbaar" zonder enige vorm van garantie.

Hebt u vragen of klachten over de inhoud of werking van Interface-uitgaven in de App Store, dan kunt u dit bij ons melden.  

Per e-mail: info@interface.nl 

Voor vragen over uw abonnement: abo@interface.nl 

Per telefoon: 020 675 5308

Waarom niet hier kijken vaginale beschwerden
extra coupon korting pillen-zonder-voorschrift.com